Toont alle 7 resultaten

‘De juristen moeten de vragen stellen’

Interview met prof. Hans Nieuwenhuis

H. Nieuwstadt, E.A.G. van Schagen

"Rechtsvinding is vooral een kwestie van subsumptie. Valt feit x onder wettelijke regel y? Alle grote boeken die over rechtsvinding geschreven zijn, gaan eigenlijk over het terrein dat voorbij de wet ligt. Maar dit laat volstrekt onverlet dat men het recht vindt, door in de wet te kijken, en in veel gevallen die wet toe te passen. In een aantal gevallen is subsumptie echter problematisch. Dan zal een wettelijke regeling uitgelegd moeten worden.’

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070920

‘Een vlo krijgen is niet vies, een vlo houden wel’

Interview met prof.dr. W.A. Wagenaar

J. Bockwinkel, P. de Vries

vanuit de rechtspsychologie wordt gevraagd en ongevraagd commentaar gegeven op het reilen en zeilen van het rechtsbedrijf. De jurist en de psycholoog houden zich beiden met het gedrag van mensen bezig. De psycholoog zegt dingen over mensen te weten waar de jurist niet om heen kan. Het is de vraag of juristen zich genoeg gelegen laten ligggen aan de opmerkingen uit de rechtspsychologische hoek. Wij spraken met professor Wagenaar, een bekend rechtspsycholoog, die regelmatig als deskundige wordt opgeroepen in strafzaken.

Verdieping | Interview
januari 1999
AA19990026

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De minister en zijn procureurs-generaal kunnen de pot op. Over rechtspreken en recht praten

W.A. Wagenaar

Het resultaat van rechtspsychologisch onderzoek leidt zelden tot een wijziging van de wet; wel tot aanbevelingen en richtlijnen van het College van procureurs-generaal, of tot Ministeriële Besluiten. Het gaat veelal over uiterst relevante problemen, maar de praktijk leert dat rechters zich vaak niets aantrekken van zulke oekazes, onder het argument dat zij alleen met de wet te maken hebben. Het Openbaar Ministerie ziet hierin een aanmoediging om zich ook niet aan de regels te houden en de politie spant zich tenslotte ook niet meer in als er kennelijk geen prijs op wordt gesteld. Een aantal inmiddels beruchte strafzaken dankt hieraan het gebrek aan kwaliteit dat door A-G Jörg onlangs aan de kaak is gesteld.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050605

De Schiedammer Parkmoord

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Post thumbnail Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-05-2003

De Schiedammer Parkmoord (Digitaal boek)

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Post thumbnail Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-05-2003

Waarom de werkwijze van het Pieter Baan Centrum aan herziening toe is

M. Jelicic, H.L.G.J. Merckelbach

Het Pieter Baan Centrum onderzoekt plegers, althans verdachten van een delict op hun geestesgesteldheid. Hier wordt de werkwijze van dit centrum uit de doeken gedaan en aangegeven waarom dit niet meer up to date is en wat er zou moeten veranderen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2006
AA20060265

Toont alle 7 resultaten