De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?


De laatste tijd wordt veelvuldig gediscussieerd over het gebruik van voorspelalgoritmes in het recht – er wordt zelfs beweerd dat de invoering van ‘de robotrechter’ een kwestie van tijd is. In dit artikel bespreken we of, en zo ja hoe, voorspelalgoritmes van nut kunnen zijn voor de rechtsgemeenschap, in het bijzonder voor de rechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J. Bex, H. Prakken

Verschijning: maart 2020

Archiefcode: AA20200255

algoritmische uitkomstvoorspellers artificiele intelligentie rechtspraak voorspelalgoritmes

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Opinie Opiniërend artikel