De juridische uitgever


In deze Meesters-column staat de uitgeverij centraal. Er wordt ingegaan op de juridische definitie van uitgeverij. In het bijzonder wordt ingegaan op de werkzaamheden van de juridische uitgeverij, diens bronnen. Ook wordt de geschiedenis van de uitgeverijen behandeld net als de later ontstane concerns. Daarna wordt er ingegaan op de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden van uitgeverijen. Daarna wordt er nog ingegaan op pluriformiteit, auteurs, minder rendabele uitgaven en elektronische uitgaven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.E. van der Linde

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890557

auteursrecht consolidatie fondsontwikkeling juridische uitgeverij publicaties

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Opinie Column