De herziening van het adviesstelsel en de nieuwe wetgeving inzake adviescolleges van het rijk


In dit artikel wordt besproken hoe door middel van nieuwe wetgeving bestaande adviescolleges worden afgeschaft en samengevoegd en hoe nieuwe adviescolleges worden opgericht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.N. Prinsen

Verschijning: januari 1997

Archiefcode: AA19970035

adviescollege adviesorgaan consolidatie wetgeving

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving