De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht


Met de Algemene wet bestuursrecht is gepoogd om eenheid van wetgeving (recht) te bevorderen. Met eenzelfde doelstelling zijn twee voorstellen voor een Europese wet bestuursrecht gepubliceerd. Welke voordelen heeft een dergelijke wet en wat is in algemene zin de mogelijke en wenselijke invloed daarvan voor het Nederlandse bestuursrecht?
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Ortlep, R.J.G.M. Widdershoven

Verschijning: Mei 2018

Archiefcode: AA20180411

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Rode draad Rechtseenheid

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.