De gemiddelde consument van fictie naar feit


De ‘gemiddelde consument’-maatman uit het Europese consumentenrecht lijkt de autonomie van consumenten te veronachtzamen door weinig rekening te houden met eigen keuzes van de individuele consument. Deze bijdrage onderzoekt in hoeverre recente ontwikkelingen – de invloed van de gedragswetenschappen en de opkomst van big data – het consumentbeeld in het Europese consumentenrecht aanscherpen naar een geïndividualiseerde benadering. Daarbij wordt de vraag gesteld of het wenselijk is om die lijn te volgen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V. Mak

Verschijning: juli 2017

Archiefcode: AA20170592

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Bijzonder nummer Autonomie