De flexibele BV: een kijkje in de keuken van de wetgever


Hoe maken we Europa de meest concurrerende markt ter wereld in
2010? Hoe geven we optimaal vorm aan de vrijheid van vestiging van vennootschappen? En hoe komen we af van de strikte regelgeving rondom de Besloten Vennootschap (verder: BV), zodat het ondernemingsklimaat in Nederland aantrekkelijk blijft? Deze vragen hebben onder andere geleid tot het wetsvoorstel betreffende de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, dat ingediend is bij de Tweede Kamer
op 31 mei 2007.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.M. Stubbé

Verschijning: Januari 2008

Archiefcode: AA20080035

bestuurdersaansprakelijkheid concurrentie crediteurenbescherming flexibilisering keuzevrijheid minimumkapitaal

Burgerlijk recht

Verdieping Studentartikel