De Europese fiscale regeling voor fusies (Leur-Bloem)


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 juli 1997, zaak C-18/95, ECLI:NL:XX:1997:AD2762 (Leur/Bloem)

In dit arrest en de noot wordt ingegaan op de Europese fiscale regeling voor fusies waarbij de volgende rechtsregels worden uitgesproken: Het Hof is bevoegd ook voor interne situaties het gemeenschapsrecht uit te leggen als de nationale wetgever het gemeenschapsrecht in zijn wetgeving heeft overgenomen.
Voor een aandelenfusie is niet vereist dat de verwervende vennootschap een onderneming drijft of dat de twee ondernemingen in financieel en economisch opzicht duurzaam in een eenheid worden samengebracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 1997

Archiefcode: AA19970876

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 17-07-1997 (ECLI:NL:XX:1997:AD2762) zaaknummer: C-18/95

competentie fiscale regelingen fusie richtlijn uitleg

Belastingrecht Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie