De derde in het strafprocesrecht


In deze bijdrage wordt ingegaan op de verschillende derden die in een strafproces betrokken worden. Te denken valt aan het slachtoffer. Op de verschillende vormen van slachtofferschap wordt dieper ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y. Buruma

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970364

Strafrecht en criminologie

Bijzonder nummer De derde in het recht