De derde in het recht


Eén van de drogredenen in de logica vormt de uitgesloten derde. Een keuze wordt gemaakt tussen A en B, terwijl de derde oplossing C niet genoemd is. Zoals de uitgesloten derde in de logica tot drogredeneringen kan leiden, zo geldt ook voor het recht dat het uitsluiten van derden bij rechtsverhoudingen afbreuk doet aan een goede rechtsontwikkeling. De ontmaskering van de juridische drogreden van de uitgesloten derde, kies ik daarom als adagium voor deze bijdrage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Brenninkmeijer

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970267

derden generalist interne rechtsvergelijking specialisatie

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer De derde in het recht