De Curaçaose Protected Cell Company


In deze bijdrage gaat de auteur in op de Protected Cell Company naar het recht van Curaçao. Dit is een rechtspersoon die over meerdere afgescheiden vermogens kan beschikken opdat schulden die verband houden met een van de afgescheiden vermogens niet kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de Protected Cell Company of op een van de andere afgescheiden vermogens.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Koster

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190172

3:134 BW Curaçao afgescheiden vermogen Landsverordening Trust

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Blauwe pagina's Caribisch recht