De betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtsfilosofisch bezien


In dit artikel wordt op rechtsfilosofische wijze gekeken naar de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) waarbij ingegaan wordt op solidariteit, gelijkheid & rechtvaardigheid, toegankelijkheid van gezondheidszorg en het (grond)recht op zorg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A.J.M. Buijsen

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AA20060609

gelijkheid rechtsfilosofie toegankelijkheid

Burgerlijk recht GezondheidsrechtMetajuridica Rechtsfilosofie

Verdieping Verdiepend artikel