De Balten en hun medelanders

De nationaliteitswetgeving in de Baltische wet bestuursrecht


Artikel dat zijn aanleiding vindt een redactioneel artikel over statenloosheid in de Baltische staten. In het artikel wordt de nationaliteitswetgeving, naturalisatie, taalwetten en de status van medelanders in de Baltische staten geschetst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Krieken

Verschijning: maart 1993

Archiefcode: AA19930174

discriminatie nationaliteit naturalisering

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel