Dading in plaats van strafrecht

Een voorbeschouwing op Sorgdragers beleidsnotitie


Dading is het tussen dader en slachtoffer van een strafbaar feit afgesproken oordeel dat er geen behoefte is aan strafvervolging. In deze bijdrage gaat de auteur in op het gebruik van dading, de politiek hierbij, uitgangspunten bij strafrechtspleging en het verschil tussen publieke en private aangelegenheden van strafrecht en dading.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.G. Wiewel

Verschijning: Juni 1997

Archiefcode: AA19970412

beleid dading partijafspraken politiek vervolging

Burgerlijk recht VermogensrechtStrafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen