Civiel procesdossier (Digitaal boek)


Het Civiel Procesdossier is primair geschreven voor studenten die hun eerste stappen zetten op het terrein van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Met dit dossier wordt beoogd de lezer inzicht te verschaffen in de wijze waarop zich een civiele procedure in de praktijk daadwerkelijk afspeelt. Door aan de hand van echte processtukken de hoofdlijnen van het huidige burgerlijk procesrecht te beschrijven, wordt de – door velen, overigens ten onrechte, als saai gekarakteriseerde stof – verlevendigd en, waar nodig aan de hand van nadere voorbeelden, verduidelijkt.

Het Civiel Procesdossier valt uiteen in drie delen. Elk deel bevat in aanleg van de procedure. Deel 1 omvat de procedure in eerste aanleg, deel 2 de procedure in hoger beroep en deel 3 tenslotte de procedure in cassatie.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): F.M. Beijer, A.I.M. van Mierlo

2e druk 1999

Verschijningsdatum: 27-06-1999

ISBN: 9789069163369

Pagina's: 238

cassatie hoger beroep procedure in eerste aanleg procespraktijk processtukken

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.