ChatGPT in juridibus: over kansen en tekortkomingen


ChatGPT kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ook in het juristenlandschap zorgt de chatbot voor reuring. In dit redactioneel bespreken de auteurs drie kansen die ChatGPT voor de rechtspraktijk en rechtswetenschap met zich brengt, maar wijzen zij ook op drie tekortkomingen die aan de chatbot kleven. De auteurs concluderen dat ChatGPT vooral ondersteunend kan worden ingezet. Of de chatbot in zijn huidige vorm een revolutie in juridibus kan ontketenen is dan ook maar zeer de vraag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A. Groenewoud, M.W. Kouwenberg

Verschijning: mei 2023

Archiefcode: AA20230315

chatbot ChatGPT fraude Harvey juridische werkzaamheden OpenAI rechtspraktijk rechtswetenschap

Algemeen juridisch

Opinie Redactioneel