Toont alle 7 resultaten

Breed burgerlijk recht (Digitaal boek)

J.B. Spath

Post thumbnail Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

9789069166834 - 02-10-2015

Burgerlijk Wetboek 2023-2024

R.J.Q. Klomp, C. Mak

Post thumbnail De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2023.

9789493199958 - 15-08-2023

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

De Digesten en de receptie van het Romeinse recht in het Nederlandse privaatrecht (Digitaal boek)

K.J. Krzeminski, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Post thumbnail In de bundel worden fundamentele rechtsfiguren o.a. bezit, dwaling, eigendomsvoorbehoud en onrechtmatige daad vanuit hun oorsprong in het Romeinse recht besproken.

9789069166636 - 22-09-2009

Evenementen in Stad aan Zee Rechtsvraag (343) bestuursrecht

Rechtsvraag (343) bestuursrecht

L.J.A. Damen

Stuur je antwoord op deze bestuursrechtelijke rechtsvraag in vóór 1 april 2014 en maak kans op € 50 en/of een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2014.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2014
AA20140155

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

D. Busch

Hoge Raad 30 september 2016, nr. 14/05660, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2016
AA20160867

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 oktober 2013, nr. 12/03380, ECLI:NL:HR:2013:983 Familie- en erfrecht. Erfdeel onder testamentair bewind totdat erfgenaam 22 jaar is. Renteopbrengsten van onder bewind gesteld vermogen. Burgerlijke vrucht (art. 3:9 lid 2 BW). Ouderlijk vruchtgenot over renteopbrengsten (art. 1:253l BW). Opeisbaarheid renteopbrengsten. Testamentair bewind en bevoegdheid testamentair bewindvoerder (art. 4:162, 171 lid 1 en 175 lid 1, aanhef en onder b, BW).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140034

Toont alle 7 resultaten