Bismarck als Benchmark

Enkele rechtseconomische beschouwingen over publieke sector en sociale zekerheid in Nederland


In dit artikel wordt de ontwikkeling van de rechtseconomie beschreven door in te gaan op de wijze waarop de publieke sector rechtseconomisch wordt bestudeerd. Waar dit voorheen voor het grootste gedeelte op macro-economische schaal ging, gebeurt dit thans op meer micro-economisch niveau waarbij m.n. de sociale zekerheid besproken wordt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.C.M. Le Blanc

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900654

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Bijzonder nummer Rechtseconomie