constitutie

Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (269) vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij constitutionele regelingen van Nederland, Duitsland en Frankrijk met elkaar vergeleken worden.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980620

Bijdragen aan een Europese grondwet

Verslag van de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000 aan de Katholieke Universiteit Brabant

V. Rörsch, E. de Zwaan

Bijdragen aan een Europese grondwet kan enerzijds door de verhouding van de Nederlandse constitutie tot de constitutie van de Europese Unie te bekijken, anderzijds door na te denken over de vorm en in houd van een grondwet voor de Europese Unie. De vorm betreft de wijze van totstandkoming en de in- deling van de Europese grondwet; bij de inhoud moet worden gedacht aan de federale en intergouvernementele organisatievorm (verticale machtsverdeling), het regeringsstelsel (horizontale machtsverdeling) en het rechtsstelsel. Deze problematiek is behandeld op de Staatsrechtconferentie van 8 december 2000.

Verdieping | Congresverslag
mei 2001
AA20010329

Constitutionele klassiekers

H. Battjes, B.P. Vermeulen

Post thumbnail In dit boek zijn constitutionele klassiekers (voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet) bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

9789069166612 - 28-03-2007

Constitutionele klassiekers (Digitaal boek)

H. Battjes, B.P. Vermeulen

Post thumbnail In dit boek zijn constitutionele klassiekers (voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet) bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

9789069166612 - 28-03-2007

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140576

Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: het eerste hoofdstuk van een Europese constitutie?

E.M.H. Hirsch Ballin

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In het artikel komen aan de orde: de wijze van totstandkoming, de juridische status, de hoofdpunten van de inhoud en de betekenis van het Handvest in de Europese constitutionele ontwikkeling.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2001
AA20010088

Toont alle 6 resultaten