Betaalopdrachten rond de faillissementsdatum en rechterlijk overgangsrecht


Hoge Raad 20 maart 2015, nr. 14/01306, ECLI:NL:HR:2015:689 (JPR Advocaten/Gunning q.q.)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: Mei 2015

Archiefcode: AA20150392

Hoge Raad 20-03-2015 (ECLI:NL:HR:2015:689) zaaknummer: 14/01306

7:534 BW betaalopdracht voor faillietverklaring NMB/Vis overgangsrecht overwegingen ten overvloede positief saldo voltooiing girale betaling

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen