Beroepsaansprakelijkheid en legal opinions


In het onderstaande artikel wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van een advocaat voor een zogenaamde legal opinion. Deze figuur, is met name tot ontwikkeling gekomen in het Anglo-Amerikaanse recht en wordt ook voor de Nederlandse praktijk steeds belangrijker. De legal opinion heeft, ondanks het toenemend belang ervan, in de Nederlandse literatuur nog niet veel aandacht gekregen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Brink, G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950466

advies advocaat beroepsaansprakelijkheid beroepsfout legal opinion verantwoordelijkheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad Beroepsaansprakelijkheid