Beperkte rechten op eigen goederen


Op 16 februari 2022 promoveerde Roderic ter Rele aan de Radboud Universiteit op het proefschrift ‘Beperkte rechten op eigen goederen’. In dit artikel vertelt hij over zijn promotie-onderzoek.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J. ter Rele

Verschijning: september 2022

Archiefcode: AA20220718

belang beperkte rechten de lege ferenda Duits recht eigen goederen erfdienstbaarheid ondererfpacht rechtszekerheid

Burgerlijk recht Goederenrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage