Toont alle 5 resultaten

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Is het recht van voorpoot accessoir?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Het middeleeuwse, feodale recht van voorpoot is nooit afgeschaft en overleefde daarom achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het karakter van dit oude zakelijk recht is onduidelijk. Zijn pootrechten accessoir zoals erfdienstbaarheden, of zijn het overdraagbare rechten? In het laatste geval zou de overdracht notariële assistentie vergen, omdat pootrechten op grond van artikel 150 Overgangswet registergoederen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2018
AA20180468

September 2006

Katern 100: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden

Juni 1997

Katern 63: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst

Verhuuranalogie (on)houdbaar?

M. Albers

Bij de heffing van omzetbelasting heeft de wetgever ervoor gekozen om bepaalde (rechts)handelingen aan te merken als verhuur van onroerende zaken, die civielrechtelijk niet als zodanig worden geduid. Een en ander speelt in belangrijke mate bij de beperkt zakelijke rechten, zijnde het recht van erfpacht, het recht van opstal en de erfdienstbaarheid. In het onderzoek dat heeft geleid tot mijn proefschrift heb ik uitgebreid stilgestaan bij de hiervoor bedoelde verhuuranalogie. In onderstaande bijdrage zal ik enige conclusies bespreken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2017
AA20170854

Toont alle 5 resultaten