Beklag over niet vervolgen van strafbare feiten


Bij Wet van 8 november 198 4, Stb. 551 (in werking getreden op 1 januari 1985) is het nog uit 1926 stammende artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) vervangen door een reeks nieuwe artikelen, de artikelen 12 tot en met 12p.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren

Verschijning: mei 1985

Archiefcode: AA19850263

Annotaties en wetgeving Wetgeving