Beele-arrest

Vrij verkeer van goederen - slaafse nabootsing


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 2 maart 1982, zaak 6/81, ECLI:EU:C:1982:72 (BV Industrie Diensten Groep/J.A. Beele Handelmaatschappij BV). Ook bekend als het Beele-arrest.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: februari 1983

Archiefcode: AA19830254

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 02-03-1982 (ECLI:EU:C:1982:72) zaaknummer: 6/81

Annotaties en wetgeving Annotatie