Beantwoording rechtsvraag (N) BW (24) overdracht van registergoederen


Beantwoording van een rechtsvraag naar NBW over de overdracht van register goederen. Aan de orde komen de constitutieve vereisten voor een geldige overdracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Rodenburg

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AA19880048

beschikkingsbevoegdheid levering leveringsakte NBW overdracht overeenkomst registergoed

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag