Beantwoording rechtsvraag (274) privaatrecht

Aansprakelijkheidsrecht - millennium problematiek


Aan de hand van een privaatrechtelijke casus werden enige tijd geleden enkele vragen gesteld aan de lezers van Ars Aequi. In dit artikel worden enkele inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius, E.H. Snelleman

Verschijning: juli 1999

Archiefcode: AA19990591

aansprakelijkheidsrecht casusvraag privaatrecht millennium

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag