Beantwoording rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de problematiek van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde is in het kader van de rechter-plaatsvervanger.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Elffers

Verschijning: November 1998

Archiefcode: AA19980916

belangenverstrengeling onafhankelijkheid vooringenomenheid

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.