Beantwoording rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht


In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de rechtsvraag die zich bevind op het snijvlak van het merk- en auteursrecht en het Europees recht. Er wordt ingegaan op merkinbreuk, vrij verkeer-bepalingen en onrechtmatige daad.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen