Toont alle 5 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre het provincie bestuur (gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin) en de Kroon kunnen ingrijpen in een gemeentelijk kwestie. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor het probleem naar de rechter te stappen.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1994
AA19940172

De provincie als geketende reus

Over de vorming van landsdelen en het sluiten van de huishouding

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail Het kabinet Rutte-II heeft vergaande plannen met de provincie. Uit het regeerakkoord wordt duidelijk dat VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen samenvoegen tot de provincie Noordvleugel. Op de lange termijn (2025) wenkt, aldus deze partijen, het perspectief van vijf landsdelen. Dat is niet alles: het regeerakkoord gaat ook uit van ‘een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid’. Het sluiten van de provinciale huishouding betekent, kort weergegeven, een beperking van het aantal belangen dat de provincie mag behartigen. De provincie als reus dus, maar dan wel geketend. In dit artikel werkt Hansko Broeksteeg de plannen verder uit en gaat hij in op de juridische gevolgen van deze voorstellen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2014
AA20140101

Maart 1989

Katern 30: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Juni 1993

Katern 47: Staatsrecht

J. Bokma

Juni 1993

Katern 47: Staatsrecht

J. Bokma

Toont alle 5 resultaten