Beantwoording rechtsvraag (218) rechtspersonenrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het rechtspersonenrecht waarbij de vraag is hoe een president-commissaris in het gegeven geval dient te handelen bij betrokkenheid bij meerdere vennootschappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Dorresteijn

Verschijning: december 1992

Archiefcode: AA19920811

directeur goedkeuringsrecht president-commissaris tegenstrijdig belang

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag