Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Blankman

Verschijning: mei 1988

Archiefcode: AA19880335

bescherming draagmoederschap erkenning onder curatele stelling rechtsvraag

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag