Basic trust in het strafrecht


Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: Februari 2016

Archiefcode: AA20160088

basic trust Kees Schuyt Pompe Instituut strafrecht

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Column