Bancaire zorgplicht en dwaling bij het aangaan van renteswaps

Annotatie bij HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499


Hoge Raad 4 oktober 2019, nr. 18/00875, ECLI:NL:HR:2019:1499 (ABN AMRO Bank N.V./X c.s.)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Busch

Verschijning: Januari 2020

Archiefcode: AA20200070

Hoge Raad 04-10-2019 (ECLI:NL:HR:2019:1499) zaaknummer: 18/00875

ABN AMRO adviesrelatie bancaire zorgplicht dwaling EURIBOR Libor mededelingsplicht onderzoeksplicht renteswap waarschuwingsplicht

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie