Artikelen van naam


Wel eens gehoord van het biljartbalartikel? Zo luidt de – licht van juridische humor getuigende – koosnaam van één van de artikelen van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Zulke bijnamen, niet te verwarren met de zakelijke kopjes die in wettenbundels boven of naast de artikelen worden geplaatst, zijn in het burgerlijk recht betrekkelijk zeldzaam. In deze amuse passeren er enkele de revue.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: maart 2012

Archiefcode: AA20120168

Biljartbalartikel koosnaam artikelen Pantoffelheldartikel pot-ketel-bepaling uitgemergelde-parkiet-bepaling

Burgerlijk recht

Opinie Amuse