Arrest Foto-Frost


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 oktober 1987, zaak 314/85, ECLI:EU:C:1987:452 (Foto-Frost/Hauptzollambt Lübeck-Ost)

Een prejudiciële beslissing. Noot bij een arrest van het HvJ EG waarbij het recht van de nationale rechters om prejudiciële vragen te stellen centraal staat, in die zin dat het de rechtsbescherming ten goede komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. Schermers

Verschijning: januari 1989

Archiefcode: AA19890062

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 22-10-1987 (ECLI:EU:C:1987:452) zaaknummer: 314/85

directe werking Europese Unie onrechtmatige handelingen prejudiciële vraag rechtsbescherming

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie