Arbitrage en de ‘Mona Lisa van Oostenrijk’


In 2018 is het twintig jaar geleden dat de Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Ar zijn geformuleerd. De principes beogen bij te dragen aan het identificeren van door de nazi’s geroofde kunst en het opsporen van hun oorspronkelijke eigenaar. Hierbij roepen zij op tot geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om. Aan de hand van de Altmann-arbitrage wordt bekeken welke voordelen arbitrage vooroorlogse eigenaren zou kunnen bieden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.L.F. Ribbers

Verschijning: januari 2018

Archiefcode: AA20180006

Burgerlijk recht Arbitrage & MediationGoederenrechtVermogensrecht

Opinie Amuse