Anti-rookbeleid; sturen en volgen


Verglijking tussen Nederland en Noorwegen maakt duidelijk dat anti-rookbeleid verschillend van aard kan zijn. Een verschil dat aangeduid kan worden als ‘sturend’dan wel ‘volgend’. Verrassend is dat het er op lijkt dat de effectiviteit van het anti-rookbeleid niet bepaald wordt door de keuze oor een ‘volgend’dan wel een ‘sturend’ beleid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Nienhuis, H.A.M. Weyers

Verschijning: oktober 2005

Archiefcode: AA20050837

anti-rookbeleid Noorwegen

Metajuridica Rechtsvergelijking

Verdieping Verdiepend artikel