Amerikaans staatsrecht: een persoonlijke inspiratie


Het Amerikaanse staatsrecht is zeer inspirerend voor staatsrechtelijk denken, onder andere door de rol van het Hooggerechtshof. Die instantiue geeft diepgang aan het constitutionele dabat over verdeling van bevoegdheden, de reikwijdte van bevoegdheden en de werking van grondrechten. Verder is van belang dat de politieke organen (President, de beide kamers van het Congres) voor de uitoefening van hun bevoegdheden met bijbehorende middelen zijn uitgerust. De organisatie van het Congres is werkelijk indrukwekkend te noemen. Een en ander kan de conclusie dragen dat het Presidentiële Amerikaanse model, anders dan geval is in vele parlementaire democratieën, tot een zeer sterk parlement heeft geleid. Tenslotte is bestudering van het Amerikaanse staatsrecht inspirerend door de toegankelijke en op debat gericht wijze waarop daarover wordt geschreven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.W. Heringa

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980511

constitutionele rechter Grondwet machtenscheiding

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans recht