Toont alle 9 resultaten

Ambtshalve toetsing bij oneerlijke bedingen

W.H. van Boom

Hoge Raad 13 september 2013, nr. 12/00395, ECLI:NL:HR:2013:691, TvC 2013/6, p. 262 (Heesakkers/Voets)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2014
AA20140358

Handhaving van informatieplichten in het verbintenissenrecht

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato I) en Hoge Raad 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:861 (Arvato II)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2023
AA20230282

december 2007

Katern 105: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Laat maar, oh nee toch niet

Berusting in het burgerlijk procesrecht

H.B. Krans

Hoge Raad 8 juni 2007, nr. R06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ6096, LJN: AZ6096, RvdW 2007, 550 In deze noot bij dit arrest is de berusting in het burgerlijk proces aan de orde. De Hoge Raad spreekt over het feit of er door de rechter ambtshalve moet worden vastgesteld of er sprake is van berusting; deze vraag beantwoord zij ontkennend. Het is aan de procespartijen of zij het geding wensen voort te zetten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2007
AA20070977

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 49

ambtshalve toetsing aan EG-recht?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 69

ambtshalve aanvullen en toetsen 15c DRi

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 66

Ambtshalve toepassing Besluit nr. 1/80 door bestuursorgaan

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 38

aanvraag 9 Vw - ambtshalve toetsing Besluit nr. 1/80

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 70

Mahdi: Rechterlijke toets van de bewaring

Toont alle 9 resultaten