Algemene regels vrij verkeer nu ook van toepassing op uitvoerverboden


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 december 2008, zaak C-205/07, ECLI:EU:C:2008:730 (Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: november 2009

Archiefcode: AA20090753

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 16-12-2008 (ECLI:EU:C:2008:730) zaaknummer: C-205/07

Annotaties en wetgeving Annotatie