Algemene rechtsbeginselen en belastingwetgeving


In dit artikel betoogt de auteur dat er zonder voor het belastingrecht speciaal gecreëerde beginselen chaos ontstaat en de belastingmoraal verzwakt. Na een beschrijving van rechtsbeginselen gaat de auteur in op het algemeen belang en bijzondere belastingbeginselen die de grondslagen voor de verschillende belastingen regelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.P. van Overbeeke

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910920

belastingbeginselen rechtsbeginselen

Belastingrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen