Albada Jelgersma

Aansprakelijkheid in concernverhoudingen


Hoge Raad 19 februari 1988, nr. 12814, ECLI:NL:HR:1988:AG5761, RvdW 1988, 37 (mrs. Snijders, Van den Blink, De Groot, Hermans, Bloembergen; wnd. A-G Hartkamp) (Albada Jelgersma-arrest)

Noot bij het Albada Jelgersma-arrest waarin de aansprakelijkheid in concernverhoudingen centraal staat. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de moeder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de dochter. Er is dus sprake van indirecte doorbraak van aansprakelijkheid. Daar kan alleen in bijzondere omstandigheden sprake van zijn. In de noot wordt dieper in gegaan op de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid en de daaraan te stellen vereisten en worden eerdere uitspraken behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Schilfgaarde

Verschijning: juli 1988

Archiefcode: AA19880452

Hoge Raad 19-02-1988 (ECLI:NL:HR:1988:AG5761) zaaknummer: 12814

aansprakelijkheid beleidsbepaler concernverhoudingen indirecte doorbraak

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie