Aftrek van ondersteuning van een drugsverslaafde


Hoge Raad 27 november 1985, nr. 23.379, ECLI:NL:HR:1985:AW8148, BNB 1986/38;

Hof ‘s-Gravenhage 7 mei 1987, nr. 5178/85, ECLI:NL:GHSGR:1987:AW7669, BNB 1988/240

In deze fiscale zaak bepaalt de Hoge Raad dat in geval van een drugsverslaafde bij de bepaling van de behoefte aan ondersteuning het eigen inkomen van de ondersteunde buiten aanmerking indien deze door omstandigheden buiten zijn wil zijn eigen inkomen niet kan aanwenden ter voorziening in zijn levensonderhoud.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: januari 1990

Archiefcode: AA19900024

Gerechtshof 's-Gravenhage 07-05-1987 (ECLI:NL:GHSGR:1987:AW7669) zaaknummer: 5178/85,
Hoge Raad 27-11-1985 (ECLI:NL:HR:1985:AW8148) zaaknummer: 23.379

aftrekposten behoefte drugsverslaving levensonderhoud ondersteuning onvoorziene omstandigheden

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie