Toont alle 8 resultaten

Aftrek van ondersteuning van een drugsverslaafde

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 november 1985, nr. 23.379, ECLI:NL:HR:1985:AW8148, BNB 1986/38; Hof 's-Gravenhage 7 mei 1987, nr. 5178/85, ECLI:NL:GHSGR:1987:AW7669, BNB 1988/240 In deze fiscale zaak bepaalt de Hoge Raad dat in geval van een drugsverslaafde bij de bepaling van de behoefte aan ondersteuning het eigen inkomen van de ondersteunde buiten aanmerking indien deze door omstandigheden buiten zijn wil zijn eigen inkomen niet kan aanwenden ter voorziening in zijn levensonderhoud.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1990
AA19900024

Het Bosal arrest

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 18 september 2003, nr. C-168/01, ECLI:EU:C:2003:479, BNB 2003/344 (Bosal Holding BV t. Staatssecretaris van Financiën) De Nederlandse regel dat kosten van buitenlandse deelnemingen niet aftrekbaar zijn, is in strijd met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2004
AA20040132

Het privé-domein van de ondernemer

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 2 december 1998, nr. 32643, ECLI:NL:HR:1998:AA2610, BNB 1999/20 Een psychiater die seksuele relaties aangaat met patiënten en daarvoor wordt aangesproken, kan de daaruit voortvloeiende schadevergoeding en advocaatkosten niet als bedrijfslast in mindering van zijn winst brengen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1999
AA19990477

Invloed van EG-recht op aftrekposten bij aanwezigheid van binnenlands en buitenlands inkomen (zaak De Groot)

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 december 2002, nr. C-385/00, ECLI:EU:C:2002:750, BNB 2003/182 (zaak De Groot) De Nederlandse wijze van berekening van de voorkoming van dubbele belasting leidt ertoe dat bepaalde aftrekposten gedeeltelijk aan het buitenlandse inkomen worden toegerekend, waardoor zij voor dat deel nergens in aftrek komen. Deze regel is in strijd met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2003
AA20030947

september 2006

Katern 100: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

maart 1991

Katern 38: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Niet vergoede kosten van dienstbetrekking

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 8 juli 2005, nr. 39.870, ECLI:NL:HR:2005:AQ7212 De in de Wet IB 2001 opgenomen regeling dat kosten van dienstbetrekking niet in aftrek kunnen worden gebracht terwijl deze wel belastingvrij kunnen worden vergoed, is niet van redelijke grond ontbloot en is derhalve niet wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel onverbindend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051052

Wapens onder vuur of een bonnencultuur?

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, H. van der Zwan

De rechtbank Breda heeft beslist dat een veroordeelde de kosten van zijn pistool af kon trekken van het bedrag dat hij buit had gemaakt. Hoe kon de rechtbank tot dit oordeel, wat door het Nederlandse volk bijna niet te accepteren is, komen?

Opinie | Redactioneel
april 2005
AA20050195

Toont alle 8 resultaten