Afscheiding van delen van EU-lidstaten

Een beschouwing vanuit internationaal- en Europeesrechtelijk perspectief


Wat is de positie van delen van EU-lidstaten die ervoor kiezen zich af te scheiden van hun ‘moederland’? Blijven zij automatisch binnen de Unie, of komen ze in een juridisch vacuüm terecht? Een eventuele onafhankelijkheidsverklaring van Schotland, Catalonië of Vlaanderen roept tal van dit soort vragen op. In onderstaande bijdrage wordt gezocht naar antwoorden op basis van de relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke uitgangspunten. De auteur benadrukt tegelijk dat de formele regels maar één kant van het verhaal zijn. Als het ooit daadwerkelijk tot afscheiding van een deelregio komt, kiezen de betrokken partijen waarschijnlijk voor een pragmatische benadering, en zal men langs politieke weg oplossingen op maat uitdenken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Verschijning: oktober 2014

Archiefcode: AA20140722

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Opinie Opiniërend artikel