Advocatuur, een keuze(-vak)


Advocatenboeken zijn in; televisieseries over advocaten zijn in en ook in de pers zijn advocaten in. Sinds enige tijd is er ook een keuzevak Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Van waar al die belangstelling en wat houdt dat keuzevak in?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.H.A.J.M. Quant

Verschijning: juni 1994

Archiefcode: AA19940437

advocatuur beroepsfout beroepsuitoefening bescherming rechtsstaat keuzevak

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel