‘Adolescentenstrafrecht’: kanttekeningen bij voorstel staatssecretaris Teeven


Dit stuk houdt de voorstellen van staatssecretaris Teeven tot verdere uitwerking van een strafrecht voor adolescenten kritisch tegen het licht. De auteur concludeert dat de plannen van de staatssecretaris vooral een ingrijpende verzwaring van het jeugdstrafrecht inhouden en vooralsnog op het meest interessante punt, van de strafrechtelijke reactie op criminaliteit van jongvolwassenen, helaas weinig te bieden lijken te hebben.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Weijers

Verschijning: maart 2012

Archiefcode: AA20120198

adolescentenstrafrecht cognitief vermogen IVRK jeugdcriminaliteit jeugdstrafrecht RSJ

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Opinie Opiniërend artikel