Aansprakelijkheid vermogensbeheerder voor slechte beleggingsresultaten


In december 2001 maakte een schikking een einde aan een in Londen aanhangige rechtszaak aangespannen door het Britse pensioenfonds van Unilever tegen zijn externe vermogensbeheerder Merrill Lynch. Het pensioenfonds stelde de vermogensbeheerder aansprakelijk voor het niet behalen van een bepaald rendement en het nemen van te veel beleggingsrisico’s. In onderstaand artikel wordt naar aanleiding van deze zaak in het kort ingegaan op de aansprakelijkheid van de ‘vrije hand’-vermogensbeheerder naar Nederlands recht en wordt de vraag aan de orde gesteld of behalve de hoedanigheid van de belegger ook de hoedanigheid van de vermogensbeheerder een rol mag spelen in de mate van de door de vermogensbeheerder in acht te nemen zorgplicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.M. Grundmann-van de Krol

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020233

aansprakelijkheid belegging vermogensbeheer zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Opiniërend artikel