Resultaat 25–32 van de 32 resultaten wordt getoond

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069167763 - 08-06-2011

Reklame en overlast

E.H. Hondius

In dit artikel wordt door Hondius ingegaan op overlast door reclame en hoe deze door zelfregulering beteugeld wordt. Hondius geeft daarbij een aantal concrete voorbeelden van overlast zoals man-vrouwpatronen die niet beteugeld worden, roken en rassendiscriminatie.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
september 1993
AA19930616

Tegenspraak in de rechtswetenschap

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail

De vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is laat zich moeilijk in algemene zin beantwoorden, alleen al omdat onze discipline heel pluriform is en in toenemende mate internationaal, terwijl tegenspraak verschillende vormen kan aannemen en een toetsingskader voor wat als ‘voldoende’ wordt beschouwd ontbreekt. In deze bijdrage wordt niettemin de stelling betrokken dat juristen bij de beoordeling van hun onderzoek wel erg zwaar leunen op zelfregulering zonder daarbij kritisch te reflecteren op kwaliteitsstandaarden, op methodologische spelregels en op de inrichting van meer expliciete, op hoor en wederhoor gebaseerde, onpartijdige beoordelingsprocedures.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2017
AA20170878

Toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, met bijzondere aandacht voor de IGZ

A.C. Hendriks

De kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg staan sinds enkele jaren in het middelpunt van de belangstelling. Hoewel het thans primair aan ‘het veld’ is om het begrip ‘goede zorg’ in te kleuren, blijft er een belangrijke rol weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om toe te zien op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De wijze waarop de IGZ inkleuring geeft aan haar toezichthoudende taak roept diverse juridische vragen op. Hierin weerspiegelt zich het dilemma van subsidiaire toezichthouder en moderne, pro-actieve handhavingsorganisatie.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110528

Virtuele werelden: toepassing externe regulering na afweging in het licht van de magische cirkel

A.R. Lodder

Na een korte inleiding in virtuele werelden en de daarbij spelende regulering, zal aan de hand van drie casus meer uitgebreid worden ingegaan op de rol die regulering in virtuele werelden speelt. De auteur maakt uitgebreid gebruik van eerdere onderzoeken op het gebied van regulering van virtuele werelden.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080513

Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

Webboeken
08-06-2011
9789069166605

Zelfregulering in de reclame

D.W.F. Verkade

De eerste bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' gaat over zelfregulering. De basis daarvoor in Nederland is de 'Nederlandse code voor het reclamewezen'. In dit artikel wordt ingegaan op de werking van de zelfregulering en welke instrumenten daarvoor bestaan. Ook wordt gekeken of de regulering succesvol is of dat deze mogelijk nog kan verbeteren.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
januari 1993
AA19930014

Zelfregulering is volwassen gedrag

Interview met mr. W.R. van Alphen de Veer, lid van het College van Beroep van de Stichting Reklame Code

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

Mr. W.R. van Alphen de Veer werd in 1937 te Eindhoven geboren. In 1961 behaalde hij zijn meesterstitel aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn diensttijd keerde hij terug naar zijn geboortestad, alwaar hij bij Philips op de juridische afdeling kwam te werken. Veel later, in 1983, kwam hij als hoofd-juridische zaken van Philips Nederland verscheidene malen in aanraking met reclame — naar eigen zeggen vooral vanuit een juridische invalshoek. Sinds enkele jaren draagt Van Alphen de Veer, vanuit zijn mooie kantoor aan de Korte Voorhout te Den Haag, zorg voor de relatie tussen de overheid en Philips. In 1985 heeft hij namens de BVA Associatie Nederlandse Adverteerders zitting genomen in de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. Sinds 1989 maakt Van Alphen de Veer deel uit van het College van Beroep. Het College oordeelt in tweede instantie over uitspraken van de Reclame Code Commissie. Van Alphen de Veer is een 'reclamerechter' die afkomstig is uit het bedrijfsleven en daarom spraken wij met hem.

Overig | Rode draad | Recht en reclame | Verdieping | Interview
september 1993
AA19930620

Resultaat 25–32 van de 32 resultaten wordt getoond